bauLab.

 

 

 

home
artists
special guests
exhibition
bauLab. bureau
guestbook
links

bauLab.

vil befinne seg i Kunstnernes Hus' intermediale rom. Dette rommet er nå i en treårs periode avsatt til prosjekter, prossesuelle arbeider eller laboratorielignende aktiviteter og research. Prosjektet er støttet av Norsk kulturråd.

Kunstnernes Hus har inviteret Stefan Schrøder (D/N) til å stå ansvarlig for perioden mars/april. Han har igjen invitert Stefan Lundgren (S), Pfelder (D). Disse kunstnerne kjenner hverandre fra tidligere samarbeid i internasjonale prosjekter som streetlevel (Dresden 1998, Bergen 2000), www.streetlevel.de og wishful thinking (Dresden 2001), www.wishful-thinking.de. Begge prosjektene presenterte stedsrelatert kunst i det offentlige rom og var initiert og organisert av Pfelder og Stefan Schrøder. Streetlevel i Bergen 2000 ble nylig presentert i et lengre program på norsk TV 2.

Utgangspunkt

Til Kunstnernes Hus' intermediale rom har Schrøder, Pfelder, Lundgren nå sammen skapt bauLab. Konseptet til bauLab har oppstått av kunstnernes interesse for å jobbe med stedsrelatert kunst, samt Kunstnernes Hus' ønske om et prosjekt hvor kunsten befinner seg ute i det offentlige rom.
Her har bauLab. funnet en ny strategi. De inviterte kunstnerne i streetlevel og wishful thinking gikk inn i et allerede avgrenset område av byen for å gjøre undersøkelser og jobbe på stedet. Denne gang ber bauLab. befolkningen i Oslo om å komme med sine refleksjoner og ideer om byens offentlige, eller for den del, private rom. bauLab. er etablert for å undersøke behov i samfunnet, i dialog med representanter for de ulike ideene, for siden å levere intelligente løsninger - virtuellt eller konkret.
Tenk at hvert menneske er en representant !

konsept

bauLab. er ved første øyekast et prosjekt som trekker seg tilbake til det etablerte kunstrommet for der å utvikle sin todelte organisasjonsform, et kontor og et showroom, men strukturen til bauLab. er alltid åpen og tilgjengelig for alle: institusjoner, firmaer, enkeltpersoner etc. bauLab. anser ikke at mangfold er det samme som brist på fokus. Det handler ikke bare om å introdusere nye ideer, men også om å skjerpe blikket for det som allerede eksisterer. En personlig/subjektiv visjon kan, med hjelp fra bauLab., derfor forenes med en demokratisk/objektiv drøm. Hvis denne organisasjonen holder seg levende og folk kommer til bauLab. med sine erfaringer og meningsytringer, blir ikke dette en forutsigbar utstilling.

home

 

next page